keskiviikko 8. toukokuuta 2013

BoGy ja LiLu tiivistävät yhteistyötä

Rehtorit ja opettajat molemmista lukioista kertoivat ensi syksynä käynnistyvästä tiiviimmästä yhteistyöstä lukioiden välillä. Kurssitarjottimet "avataan" naapurilukion opiskelijoille niin, että he voivat valita kursseja toisen lukion puolelta. Yhteistö on laajuudeltaan sitä luokkaa, että kovin montaa vastaavaa ei Suomesta löydy. Lehtori Bodil Lund kertoo, että mm. sellaisten pitkien kielten (saksa, ranska) joita ei ole Gymnasiumin kurssitarjottimella, opiskelu on nyt mahdollista bogylaisille.


 Lukiolaiset Jasmin ja Janna ovat jo aikaisemmin kuulleet mahdollisuudesta valita BoGyn kursseja. Jasmin tulee kaksikielisestä perheestä, joten kynnys ei kuulosta liian vaikealta. Janna on ollut kielikylvyssä, joten hänellekin opiskelu ruotsiksi tuntuisi luontevalta. Gymnasiumin opiskelijat Katarina ja Linda olivat samaa mieltä. Olisi mielenkiintoista osallistua LiLun kursseille ja päästä katsomaan naapurilukion toimintatapoja.


Runebergin tiukan katseen alla kerrottiin yhteistyön konkreettisista malleista. Gymnasium on jo tehnyt päätöksen "hyvittää" opiskelijoitaan naapurikoulun kurssivalinnoista ja antaa kahden kurssin suorittamisesta yhden "puhekieli-kurssin" kaupan päälle. Vastaavaa päätöstä ei LiLun puolella ole vielä tehty - toivotaan että sellainen tehdään!!!

Syksyllä on suunnitteilla "Avoimet Ovet" päivä, jolloin opiskelijat voisivat käydä tutustumassa naapurilukioon. - Sitä kautta kurssivalintoja voisi olla helpompaa tehdä, kun on käynyt talossa ja nähnyt ulkoiset puitteet, sanoo rehtori Wollsten.

Katseet on nyt suunnattu pidemmälle, kuin vain seuraavaan lukuvuoteen. Tulossa oleva opetussuunnitelmauudistus ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset tuovat mukanaan uusia yhteystyömahdollisuuksia.