maanantai 26. syyskuuta 2011

Ylppäreissä maanantaina: äidinkielen esseekoe


 KIRJOITUSTEHTÄVÄT
1. On arvioitu, että suomalaisessa kodissa on keskimäärin 10 000 tavaraa, joista noin
kolmasosaa ei käytetä koskaan. Ihmiset suhtautuvat tavaroihin hyvin eri tavoin –
joko niitä rakastaen, vieroksuen tai jopa inhoten. Valtiovalta puolestaan kehottaa
ristiriitaisesti ihmisiä sekä säästämään ympäristöä että lisäämään kulutusta. Millainen
on sinun suhteesi tavaroihin?
2. Mikä vampyyreissä kiehtoo?
3. Onko sähköauto ekologisesti kestävä ratkaisu?
4. Mihin tarvitsemme taivasta?
5. Rakkaudesta urheiluun
6. Joukosta kannattaa erottua
7. Muuttavatko maahanmuuttajat maata?
8. Mitä runous on? Tarkastele kysymystä Sirkka Seljan ja Hannu Kankaanpään runojen
(s. 4–5) ja oman näkemyksesi pohjalta.
9. Analysoi Hermann Hessen novellia Ilta tohtori Faustin luona (1927) (s. 6–8 ) ja pohdi,
onko siinä esitetty ennustus tulevaisuudesta toteutunut.
10. Riitta Kylänpää käsittelee (s. 9) Viron aikomusta kieltää puhekielen käyttö. Kuvittele,
mitä seuraisi, jos Suomessa aiottaisiin tehdä samoin.

11. Mitä ajatuksia Merja Virolaisen essee Kiitän (s. 10–13) sinussa herättää?
12. Loppuuko köyhyys koskaan? Käytä kannanotossa hyväksesi Seppo Simolan
pääkirjoitusta Kerjäläiset keskellämme (s. 14).
13. Televisio ammatinvalinnanohjaajana. Pohdi, onko Veijo Hietalan väitteissä (s. 15) perää.
14. Tehtävävihkon kansissa (s. 1 ja 16) on sapluunoin tehtyjä graffiteja, jotka ovat osa
rakennettua ympäristöä eri puolilla Eurooppaa. Edustavatko ne taidetta, ilkivaltaa vai
yhteiskunnallista vaikuttamista