keskiviikko 24. huhtikuuta 2013

Cern!

 Rehtoreiden ja opinto-ohjaajien Cern-vierailu 20.-23.3.2013.

CERNissä hiukkanen kiihtyy


- On tärkeää, että rehtorit ja opinto-ohjaajat tietävät mitä CERNin tiedeleiri tarkoittaa, sanoo suomalaisten tiedeopiskelun käynnistäjä projektipäällikkö Riitta Rinta-Filppula. – Leirin avulla innostetaan lukiolaisia fysiikan opiskeluun ja tarjotaan fysiikan opettajille mahdollisuus tutustua alan viimeisimpiin tutkimustuloksiin. Monet CERN-verkostoon liittyneet lukiot tarjoavat koulukohtaisena syventävänä kurssina hiukkasfysiikan kurssia. Ennen leiriä asioita opiskellaan Suomessa ja leirillä tietoja syvennetään.


CERNin tiedeleirejä suomalaisille lukiolaisille on järjestetty vuodesta 2000 alkaen. Leireillä on opiskellut lähes 3500 lukiolaista ja opettajakoulutuksiin on osallistunut yli 400 fysiikanopettajaa, rehtoria ja opinto-ohjaajaa. Suomen lukioista n. 75 % kuuluu CERN-verkostojen piiriin.

Huhtikuun lopussa järjestetyllä ”Rehtorit ja opinto-ohjaajat Cernissä” mukana oli kaksi opinto-ohjaajaa. Tuomas Raitio Lumon lukiosta tarttui tilaisuuteen lähteä paikanpäälle Geneveen katsomaan missä oman lukion opiskelijat lähes vuosittain vierailevat. – Perustutkimus näyttäytyy maallikolle aika etäiseltä, hän sanoo. 
- Tämä matka auttoi ymmärtämään, miksi tätä työtä tehdään. Tiedeleireille osallistumista voi suositella lahjakkaille ja innostuneille fysiikan opiskelijoille.

Mieleenpainuvinta matkassa oli nähdä koko valtava tutkimuskeskus ja sen innostuneet tutkijat. Suomalaisia tutkijoita työskentelee CERNissä n. kaksikymmentä, sen lisäksi tulevat lukuisat opinnäytetyön tekijät ja harjoittelijat.

Fyysikko Markus Nordberg tarjosi yleissilmäyksen CERNin toimintaan. – Fysiikka on se yhteinen kieli, millä tutkijat eri maista kommunikoivat keskenään, hän kiteytti. Higgsin hiukkasen etsinnän sivutuotteena on tehty lukuisia maailmaa mullistaneita keksintöjä, niistä meille tutuin www on luotu alun perin helpottamaan tutkijoiden yhteydenpitoa suurella tutkimusalueella.

Koulujen CERN-verkosto koostuu Suomessa vähintään kolmesta lukiosta, jotka yhdessä toteuttavat kurssin järjestelyt. Yksittäinen lukio ei voi enää päästä mukaan, niin suosituksi ovat tiedeleirit tulleet. Yhteistyö vaikuttaa lukioiden tasolla myös muuhun koulun verkottumiseen ja ovat innostaneet opettajia muuhunkin koulun kehittämistyöhön, Riitta Rinta-Filppula kertoi.

Onko CERNiin tutustumisesta OPOlle hyötyä? Koulujen fysiikan opettajat ja vierailuilla olleet opiskelijat tiedottavat leireistä hyvin ja ovat innolla jakamassa kokemuksiaan ja kannustamassa uusia lukiolaisia hakeutumaan kursseille. - Huippututkimus on vain harvan lukiolaisen tulevaisuuden vaihtoehto, Tuomas Raitio sanoo, enemmän tarvittaisiin tietoa lukion opiskelijoille siitä, millaisiin soveltaviin töihin fysiikan opiskelusta on hyötyä. CERNin ”palkintomatka” on omiaan motivoimaan luonnontieteiden opiskeluun. Samalla tulee mieleen miten myös muissa aineissa voitaisiin lahjakkuuksia kannustaa.

Ryhmä pääsi tutustumaan n. 100 metriä maanpinnan alapuolella kulkevaan hiukkaskiihdyttimeen CMS-koeasemalle. Kiihdytin on parhaillaan parin vuoden mittaisella huoltotauolla, joten vierailu oli mahdollista järjestää. Suomalaiset fyysikot Panja Luukka ja Lauri Wendland johdattivat meitä mielenkiintoisten esimerkkien avulla kiihdyttimen toimintaperiaatteiden äärelle. Ympyrän muotoon louhitun, halkaisijaltaan 27 kilometrin pituisen ”koneen” mittasuhteet ovat huikeat. Työskentely tapahtuu äärettömän pienten ja valtavan suurten asioiden ympärillä.
Fyysikko William Pertsche esitteli meille antimaterian valmistusta ja sai omalla innostuksellaan meidät seuraamaan tarinaa kuin parasta jännitysnäytelmää. Kaikkia esittelijöitä yhdisti silmiinpistävä antaumus omaa tieteenalaa kohtaan. Täällä oppiminen, etsiminen ja ongelmienratkaisu ovat ihmisten intohimo.
 
Käynti YK:n Geneven päämajassa yhdistettynä tiedekeskuksen monikansallisen tieteellisen tutkimukseen herätti ajatuksen: Maapallolla on toivoa! Yhdessä tekemällä ja tutkimalla saamme jotain aikaan. Isoja kysymyksiä kannattaa ajatella ja pohtia – yhdessä. Oppiminen kannattaa!


Suomenkielisen verkoston koordinaattorit: Arto Hjelt ja Anna-Maija Pölkki. Ruotsinkielisten koortidaattori Susanna Blomquist. cern.koordinaattorit@jao.fi

LÄHTEET:

LISÄÄ KUVIA: