perjantai 27. toukokuuta 2011

OPH:n yleissivistävän koulutuksen johtaja Jorma Kauppinen kehui Stagea!

SOPOn (Suomen Opinto-Ohjaajat ry:n) lukiotyöryhmä puheenjohtaja Maija Pasasen johdolla sai tänään mahdollisuuden keskustella ohjauksen ajankohtaisista kysymyksistä Opetushallituksen yleissivistävän koulutuksen johtaja Jorma Kauppisen kanssa. Mukana olivat Maija Pasasen (Kuninkaantien lukio, Espoo) lisäksi Armi Nurmi (Someron lukio, Somero), Anu Turunen (Lyseonpuiston lukio, Rovaniemi), Anja Tiainen (Kouvolan lyseon lukio, Kouvola) ja allekirjoittanut (Linnankosken lukio, Porvoo).

Kahvittelun lomassa kehuttiin ensin lilulaisten loistavaa menestystä Stagessa! Jorma Kauppinen kertoi olleensa katsomassa esitystä (Cynkkarin kutsumana!) viime keskiviikkona. Erityisesti hän painotti LiLun - tavallisen lukion - pärjäämistä erityislukioiden rinnalla! Jorma Kauppisen mielestä on hyvä, että myös lukiolaiset ovat saaneet oman näkyvän tavan olla parrasvaloissa - ammatillisella puolella on ollut omat kansainväliset ja kansalliset Skill-tapahtumat jo vuosikausia. Hän lähetti terveisiä Airalle ja sanoi, että voisi tulla katsomaan showta myös ensi keskiviikkona, jos saisi jostain lipun ;-)


Tapaamista sovittaessa oli ajatus, että uuden hallituksen ohjelma tulevalle neljän vuoden kaudelle olisi tässä vaiheessa jo valmis. Säätytalolla on kuitenkin neuvottelut vielä pahasti kesken, eikä tuloksesta osata arvailla mitään. Hallitusohjelman realisoituminen budjettiin ja sitä kautta koulujen/lukioiden rahoitukseen on täysin auki.
Jorma Kauppinen ennakoi, että esitetty lukiolaisen oikeus saada riittävästi henkilökohtaista ohjausta voisi tarkoittaa opinto-ohjaajien määrän lisääntymistä lukioissa. Anja Tiaisen mielestä tavoitetta ei saavuteta, ellei ohjattavien määrää / opinto-ohjaaja määritellä selkeästi.
Lukioita koskevia suuria asioita on valmisteilla. Opetussuunnitelman perusteiden ja tuntijaon valmistelun toivotaan alkavan pian, ylioppilaskirjoitusten vähittäinen siirtyminen tietokoneaikaan, samoin lukion päättötodistuksen ja ylioppilaskirjoitusten arvosanojen huomioiminen jatkokoulutukseen pääsemisessä ovat suunnitteilla. Jorma Kauppisen mukaan em. asioita ei kehitetä toinen toisistaan irrallisina, vaan työryhmät pitävät yhteyttä säännöllisesti.
Tässä johtaja Kauppinen näkee myös tarpeen lukion opinto-ohjauksen laajentamiselle. Paluuta vanhaan ei enää ole, nyt edetään yksilöllisten valintojen ja opintojen suuntaamisen tiellä yhä pidemmälle. Lukioikäinen nuori tarvitsee ohjaajaa, joka auttaa pohtimaan valintoja ja niiden vaikutusta tulevaisuuteen. "Pelkästä tietojen opettelemisen mässäilystä siirrytään taitojen oppimiseen", hän sanoo.
Villissä visiossa Jorma Kauppinen näkee ylioppilaskirjoitusten muuntuvan entistä enemmän osaamisen suuntaan. Kokelas näyttää, miten hän hakee tietoa, mistä hän sitä hakee, miten hän sitä arvioi ja kritisoi. Ja miten hän sen ymmärtää ja selittää. Aikataulu ylioppilastutkinnon muuttumiselle voi olla nopeakin. Nyt esitetty tavoite vuodesta 2014 voi olla lähtölaukaus tutkinnon muokkaamiselle entistä enemmän nykypäivän vaatimuksia vastaavaksi. Tämä tietäisi loppua tietoähkylle ja "bulimiaopiskelulle".
Keskustelussa käytiin läpi opinto-ohjaajien palkkausratkaisumalleja (joihin OPH ei varsinaisesti voi vaikuttaa), opettajien työnkuvan muutosta, vaatimuksia tietoteknisiin taitoihin ja opinto-ohjaajien koulutusta ja pätevyyttä koskevia asioita.
Mielenkiintoisen keskustelun jälkeen totesimme, että palaamme asiaan syksyllä. Silloin viimeistään voimme yhdessä käydä läpi uuden hallituksen ohjelmaa ja arvioida sen vaikutuksia lukiokoulutukseen ja lukioiden opinto-ohjaukseen.